You are currently viewing Παράνομες οι εξετάσεις οδήγησης! Ανύπαρκτοι οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι!

Παράνομες οι εξετάσεις οδήγησης! Ανύπαρκτοι οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι!

Μπάχαλο εξακολουθεί να παραμένει κατάσταση με τα διπλώματα οδήγησης τόσο για τους νέους υποψήφιους οδηγούς όσο και για τις ανανεώσεις διπλωμάτων των ηλικιωμένων άνω των 74 ετών.

Ωστόσο όπως φαίνεται το υπουργείο Μεταφορών προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποδείξει ότι ο νέος νόμος για τα διπλώματα οδήγησης λειτουργεί αλλά εκείνο που δεν μπορεί να κρύψει πλέον έχει να κάνει με τις παρανομίες που εξαναγκάζονται να πραγματοποιήσουν κάποιες Διευθύνσεις Μεταφορών ώστε να δείξουν ότι γίνονται εξετάσεις οδήγησης.

Πάντως το ΥΜΕ με νομοθετική ρύθμιση αίρει και την εναλλαγή των εκπαιδευτών των σχολών οδηγών κατά το στάδιο εξέτασης του συνόλου των υποψήφιων οδηγών και επανεξεταζόμενων οδηγών προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εκπαιδευτών σε βάρος των εξεταζόμενων τα οποία παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του μέτρου. Η ρύθμιση αυτή αφορά μεταβατική περίοδο την οποία διανύουμε σύμφωνα με το Υπουργείο καθώς η οριστική εφαρμογή, η εκπαίδευση των εξεταστών – εργαζομένων των Περιφερειών του ειδικού σώματος που συγκροτείται και η ύπαρξη καμερών θα ολοκληρώσει την εφαρμογή του νέου συστήματος που καθιερώνει τη διαφάνεια.

Επίσης το υπουργείο Μεταφορών σε σχετική ανακοίνωση ενημερώνει ότι στις Περιφέρειες που δεν πραγματοποιούνται εξετάσεις υποψήφιων οδηγών αυτό οφείλεται στη μη προσέλευση των εκπαιδευτών της περιοχής για την κατάθεση των αιτήσεων των μαθητών τους προκειμένου να προγραμματιστούν οι εξετάσεις τους.

Παράνομες οι εξετάσεις!

Παρά το γεγονός πως έχει τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία για τις εξετάσεις οδήγησης εκείνες πραγματοποιούνται εντελώς παράνομα σε κάποιες Περιφέρειες καθώς δεν υπάρχουν οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ή οι πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης οδηγών!

Μάλιστα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης σε σχετική της ανακοίνωση επισημαίνει ότι: «Από τις 05-06-2019, και μετά ξεκίνησε το τρίτο μεταβατικό στάδιο του νόμου 4599/2019. Σε διάφορες Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών της Ελλάδος διεξήγαγαν πρακτικές εξετάσεις παρά τον νόμο.

Ειδικότερα διεξήχθησαν πρακτικές εξετάσεις οι οποίες δεν ήταν σύννομες σύμφωνα με το τρίτο μεταβατικό στάδιο που προβλέπει ο νόμος 4599/2019. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω νομοθεσία:

«Τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την εφαρμογή της εποπτείας στο μεταβατικό στάδιο, το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται ως εξής:

αα) η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται σε δύο στάδια σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4. Οι ειδικές δοκιμασίες της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς διενεργούνται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών, ή σε οδούς που επιλέγονται από τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις ανωτέρω οδούς επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων κατά τη διάρκεια διενέργειας των ειδικών δοκιμασιών, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄57),»

Πολλές όμως Διευθύνσεις Μεταφορών, προγραμμάτισαν και διενήργησαν πρακτικές εξετάσεις εντελώς παράνομα, δεδομένου ότι τέτοιοι ελεγχόμενοι χώροι σήμερα δεν υφίστανται.

Οι προϊστάμενοι κάποιων Διευθύνσεων αυθαίρετα και χωρίς να έχουν έγγραφη συναίνεση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για τυχόν χαρακτηρισμό ελεγχόμενων χώρων επέτρεψαν την διεξαγωγή των πρακτικών εξετάσεων. Να τονισθεί δε, ότι είναι απαραίτητο και προβλέπεται από τον νόμο η διεξαγωγή του πρώτου σταδίου της εξέτασης σε ελεγχόμενο χώρο, διότι ο εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί μόνος τους ελιγμούς με όχημα ιδιοκτησίας της Σχολής Οδηγών και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με τυχόν τραυματισμό ευθύνη κατέχει και ο ιδιοκτήτης του οχήματος, πόσο μάλλον δε όταν ο οδηγός – υποψήφιος δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης.

Συνέπεια των ανωτέρω και της παράνομης ενέργειας των Διευθύνσεων που παρά τον νόμο διεξάγουν πρακτικές εξετάσεις είναι ότι:

– Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων που διεξάγουν παρά τον νόμο πρακτικές εξετάσεις διαπράττουν παράβαση διότι ΔΕΝ εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι τον ν. 4599/2019.

– Οι αυθαίρετες ενέργειες των Διευθύνσεων δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των συναδέλφων, διότι άλλες Σχολές Οδηγών διεξάγουν εξετάσεις και άλλες Σχολές Οδηγών όχι, ως εκ τούτου οι μισές Σχολές Οδηγών αδυνατούν να εργαστούν ενώ οι υπόλοιπες διεξάγουν παράνομες μεν εξετάσεις όμως εξυπηρετούν τους πελάτες τους.

– Απότοκος δε όλων των ανωτέρω αποτελεί και η δυσφήμηση των συναδέλφων που δεν μπορούν να διεξάγουν πρακτικές εξετάσεις, διότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους.

– Τέλος το σημαντικότερο πρόβλημα όλων είναι τα διαφυγόντα κέρδη των εκπαιδευτών που δεν μπορούν να διεξάγουν πρακτικές εξετάσεις διότι έχουν την «ατυχία» να εδρεύουν σε περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνσης Μεταφορών η οποία «αποφάσισε» να είναι σύννομη.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω είναι προφανές ότι πρέπει να επιληφθείτε της κατάστασης.

Η ΠΟΕΟ οφείλει να προστατέψει στο έπακρο τα συμφέροντα όλων των μελών της με κάθε έννομο μέσο.»