Μοτοποδήλατα & ελαφρά τετράκυκλα

Αφορά την οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφριών τετρακύκλων (δίκυκλα ή τατράκυκλα έως 50 cm3 που εκ κατασκευής δεν αναπτύσσουν ταχύτητα πάνω από 50 χιλ/ώρα). Την κατηγορία ΑΜ μπορούμε να την αποκτήσουμε σε ηλικία 16 ετών.
Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3.Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.
Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ (αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα), 10 θεωρητικά ΜΟΤΟ και 14 πρακτικά ΜΟΤΟ.
* Για την αρχική χορήγηση μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδθεί άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, απαιτείται και η παρακολούθηση και των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης Ερωτηματολογίου 2, σύνολο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης τριάντα (30).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
  • 2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
  • 3. Να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του
  • 4. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α
  • 5. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
  • 2. Ταυτότητα
  • 3. Α.Φ.Μ
  • 4. βιβλιάριο Ασθενείας