Επικοινωνία

    Παλαιών Πατρών Γερμανού 42, Θεσσαλονίκη

    Τ.Κ 54622

    698 078 8449

    dk.karagkasidis@gmail.com