διπλωματα

Κατηγορια ΑΜ

Μοτοποδήλατα & ελαφρά τετράκυκλα Αφορά την οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφριών τετρακύκλων (δίκυκλα ή τατράκυκλα έως 50 cm3 που εκ κατασκευής δεν αναπτύσσουν ταχύτητα πάνω από 50 χιλ/ώρα).

Κατηγορια A2

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35kW (46,94 hp) Αφορά την οδήγηση μοτοσυκλετών μέγιστης ισχύος έως 35 kWκαι λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.

Κατηγορια Β

Επιβατικά έως 9 θέσεων & φορτηγά έως 3500 kgr (Μ.Β.) Κατηγορία Β: Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Κατηγορια A1

Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3 & μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) Αφορά την οδήγηση μοτοσυκλετών μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kw και λόγο ισχύος ..............

Κατηγορια Α

Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού Αφορά μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτου κυβισμού και ισχύος και τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW.

Κατηγορια C1

Φορτηγά έως 7500 kgr μ.β. Κατηγορία C1 (έως 7500 kgr): Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά έως 7500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Κατηγορια C

Φορτηγά από 3501 kgr & έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος Κατηγορία C (χωρίς όριο): Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Κατηγορια ΒΕ

Επιβατικά έως 9 θέσεων & φορτηγά έως 3500 kgr Κατηγορία ΒΕ ή Β 96: Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr.Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Κατηγορια D

Λεωφορεία Οχήματα Κατηγορία D (χωρίς όριο): Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία οχήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Κατηγορια DE

Λεωφορεία αρθρωτά Κατηγορία DE: Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία αρθρωτά, η λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr και μέχρι του μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης Δ κατηγορίας τουλάχιστον.